دوره جامع آموزش سرچ کنسول

۶۸۰,۰۰۰ تومان

(رایگان شد)

گوگل سرچ کنسول چیست ؟

مشاهده ویدیو

ثبت سایت در سرچ کنسول گوگل

مشاهده ویدیو

امکانات صفحه Overview

مشاهده ویدیو

امکانات صفحه Performance

مشاهده ویدیو

کار با صفحه URL inspection

مشاهده ویدیو

کار با صفحه Coverage

مشاهده ویدیو

ثبت Sitemaps در سرچ کنسول

مشاهده ویدیو

کار با ابزار Removals

مشاهده ویدیو

کار با دو ابزار Mobile Usability و Core Web Vitals

مشاهده ویدیو

آشنایی با صفحات AMP ، Breadcrumbs ، products

مشاهده ویدیو

آشنایی با ابزار های FAQ و Sitelinks searchbox

مشاهده ویدیو

ابزارهای Manual actions ، Security issues ، International Targeting ، Messages

مشاهده ویدیو

ابزارهای URL Parameters ، Links  Settings و Web Tools

مشاهده ویدیو